Spanska Mäklartorget

Vi är det lilla företaget med den personliga servicen

Kent Pöllänen

Marknadschef
kent@spanskamaklartorget.se
+46 763 167 151

Adela Benitez.

Sales Agent
adela@spanskamaklartorget.se
+46 723 058 366

Gabriel Zorondo

Sales Agent

gabriel@spanskamaklartorget.se

+46 761 600 896